خدمات فنی و پژوهشی

اخبار...

برگزاری کارگاه آموزشی مکانیزاسیون زراعت چغندرقند در استان آذربایجان غربی(1396/11/29)

برگزاری گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات چغندرقند (1396/12/13)

برگزاری روز مزرعه بین المللی " معرفی ارقام چغندرقند پاییزه " در صفی آباد دزفول(1397/02/03)

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت دانش بنیان گیاهان زراعی است