خدمات فنی و پژوهشی

اخبار...

واگذاری دانش فنی تکثیر رقم تجارتی منوژرم چغندرقند آرتا به شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی(1397/05/30)

دریافت گواهینامه از شرکت بین المللی G-CERTI

برگزاری نشست تخصصی تعاونی های دانش بنیان(1397/06/12)

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت دانش بنیان گیاهان زراعی است