معرفی

شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی توسط اعضاء هیئت علمی وکارشناسان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، به اتکاء۸۰ سال تجربه در زمینه تولید بذر، با هدف تجاری سازی فن آوری های حاصل از تحقیقات و ارائه بهتر خدمات در داخل و خارج از کشور در زمینه تولید گیاهان زراعی در سال ۱۳۹۲تاسيس شد. شکل گیری سابقه و پیشینه این شرکت مربوط به زمانی است که اداره كل فلاحت درسال ۱۳۱۴ ماموريت يافت تا بـــذورمورد نياز چغندرقند متناسب با شرايط آب و هوايي كشور را تهيه نمايد. از همین رو اقدامات اوليه تهيه بذرچغندرقند در داخل کشور زمينه ساز تاسيس تشكيلات مستقلي با عنوان بنگاه بذر چغندرقند با هدف تهیه، تولید و توزیع ارقام چغندرقند در سال ۱۳۱۹گردید. علیهذا در ادامه و پس از تغییر نام بنگاه به موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند در سال ۱۳۶۷ باتوجه به برخی محدودیت ها به سبب ساختار دولتی بودن موسسه، امکان رقابت در بازار با دیگر شرکت های مشابه امکان پذیر نبود، لذا به منظور رفع قانونی مشکلاتی از این قبیل،  شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی با پی گیری های مستمر و اخذ مجوز فعالیت رسمی از دستگاههای ذیربط و مبادی قانونی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شروع به کار نمود. لازم به ذکر است در حال حاضر تمرکز شرکت در زمینه تهیه و تولید بذرچغندرقند و کلزا است.