آرشیو اخبار

1398/06/13

انتخاب شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی به عنوان تعاونی برتر استان البرز در سال 1398

ادامه...

1398/07/07

برگزاری روز مزرعه ملی چغندرقند در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کمال شهر کرج

ادامه...

1398/07/07

بازدید مدیران کل دفاتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اداره اصلاح و تولید بذر چغندرقند اردبیل

ادامه...