آرشیو اخبار

1399/07/14

اخذ مجوز تولید بذر سبزی و صیفی در استان البرز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ادامه...

1399/07/16

دکتر بازرگان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از خط تولید بذور سبزی و صیفی شرکت بازدید نمود

ادامه...

1399/08/24

همکاری و مشارکت در تولید بذر با شرکت AZ Tohum کشور ترکیه

ادامه...