ادامه خبر

شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی به جمع تولید کنندگان بذر کلزا پیوست
شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی به جمع تولید کنندگان بذر کلزا پیوست.این شرکت برای سال اول بذر کلزای رقم okp را با نظارت و تحت استانداردهای موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال تولید خواهد نمود.در فرآوری و بسته بندی این محصول از جدیدترین تکنیکهای فرآوری و پیشرفته ترین ماشین آلات استفاده خواهد گردید.