ادامه خبر

روز مزرعه چغندرقند در منطقه لامیان از توابع شهرستان تویسرکان در استان همدان برگزار شد

طبق برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، روز مزرعه چغندرقند با هدف معرفی و آشنایی کشاورزان و چغندرکاران با ارقام ایرانی، توسط شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی با همکاری و مشارکت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند و بخش تحقیقات چغندرقند استان همدان، روز سه شنبه مورخ نهم مرداد ماه در حوزه چغندرکاری منطقه لامیان با نظم و ترتیب خاصی اجرا شد. این برنامه با حضور نمایندگان کارخانه قند همدان، مدیر و کارشناسان بخش کشاورزی و همچنین جمع کثیری از کشاورزان پیشرو، مروجان کشاورزی، رئیس و کارشناسان بخش تحقیقات چغندرقند همدان در محل مزرعه آقای خزایی از کشاورزان پیشرو منطقه که اقدام به کشت همزمان یک رقم خارجی و رقم چغندرقند ایرانی آریا نموده بود برگزار شد. طی برگزاری این مراسم شرکت کنندگان با پتانسیل ارقام جدید چغندرقند داخلی معرفی شده که در مزارع منطقه کشت گردیده بود آشنا شدند. لازم به ذکر است آقای مهندس فروغی منش به نمایندگی از سوی شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی ضمن معرفی و ارائه توانمندیهای شرکت، توضیحاتی در خصوص تولید ارقام تولید شده و خصوصیات و مقایسه بذر ایرانی با ارقام خارجی به شرکت کنندگان ارائه دادند. در ادامه آقای دکتر یوسف آبادی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند و از مروجان پهنه کشاورزی کشور ضمن خیرمقدم و تشکر از حاضرین در این برنامه، در مورد نحوه روند اصلاحی و تولید ارقام مقاوم داخلی و قابل رقابت شدن بذور ایرانی با بذرهای خارجی و همینطور نکات آموزشی در ارتباط با روش های نوین به زراعی در زراعت چغندرقند مطالب مبسوطی برای حاضرین بیان نمودند.قابل ذکر است در پایان مراسم توسط شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی از شرکت کنندگان با صرف نهار پذیرایی به عمل آمد.