ادامه خبر

فراخوان تدوین دستورالعمل های مورد نیاز شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی

شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نظر دارد تا با افراد واجد شرایط که آمادگی همکاری دارند در خصوص تدوین برخی از دستورالعمل های مورد نیاز شرکت قرارداد منعقد نماید. لذا از علاقمندان دعوت میشود جهت آگاهی و همکاری در این زمینه به اطلاعیه منتشر شده از سوی شرکت مراجعه نمایند