ادامه خبر

بازدید مدیران کل دفاتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اداره اصلاح و تولید بذر چغندرقند اردبیل
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات چغندرقند و به نقل از امور اداری اداره اصلاح و تولید بذر چغندرقند اردبیل، روز چهارشنبه 3 مهر ماه سال جاری دکتر آقایی مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی، دکتر گل محمدی مدیر کل دفتر منابع انسانی و نوسازی داری، مهندس فراهانی مدیر حراست سازمان به همراه دکتر کربلایی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل از اداره اصلاح و تهیه بذر چغندرقند اردبیل بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ابتدا مهندس مطلوبی رئیس اداره ضمن خیر مقدم توضیحاتی در خصوص عملکرد تولید و فرایند فراوری بذر چغندرقند ارائه نمودند. درادامه هیئت بازدید کننده از قسمتهای مختلف ایستگاه از جمله انبارهای بذر، آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر، واحد تولید بذر و کارخانه فرآوری بذر بازدید نمودند.