ادامه خبر

بازدید معاونت تعاون وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی از فعالیتهای شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی
به گزارش روابط عمومی شرکت، طبق هماهنگی های به عمل آمده روز چهارشنبه ۱۰ مهر ماه سال جاری جناب آقای دکتر کبیری معاونت محترم تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به همراه هیئتی متشکل از مدیر عامل بانک توسعه تعاون، مدیر صندوق توسعه صادرات، مقامات استانی اداره کار و تعاون استان البرز و مقامات استانی بانک توسعه تعاون از فعالیتها و توانمندیهای شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهی در ایستگاه تحقیقاتی کمال شهر کرج بازدید نمودند در این مراسم، میهمانان از کارخانه بوجاری بذر و همچنین سالن فرآوری و پوشش دهی بذر بازدید و توضیحات لازم توسط دکتر گوهری مدیر عامل و دکتر صادق زاده رئیس هیئت مدیره شرکت در خصوص فرآیند فرآوری و  پوشش دهی انواع بذور گیاهان زراعی ارائه گردید. در ادامه هیئت بازدید کننده از آزمایشات و ارقام جدید چغندرقند تولیدی  توسط شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در مزارع ایستگاه تحقیقاتی بازدید نمودند.