ادامه خبر

روز مزرعه چغندرقند در استان لرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، روز یکشنبه 14 مهرماه سال 98 ، در راستای اجرای نظام نوین ترویج و آموزش، روز مزرعه" چغندرقند" توسط شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی و با همکاری موسسه تحقیقات چغندرقند، با حضور 70 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی، کشاورزان پیشرو، مدیران کشاورزی کارخانه های قند و مروجان  شهرستان های بروجرد، ازنا، الیگودرز و دورود در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در محل پردیس تحقیقات بروجرد برگزار گردید.

در آغاز این مراسم ابتدا مهندس رهنمائیان مسئول بخش تحقیقات چغندرقند مرکز ضمن خیر مقدم به نقش مدیریت مزرعه بر کاهش هزینه های تولید در چغندر قند پرداخت و در ادامه توضیحاتی در مورد مراحل رشد و نمو چغندر قند، عملکرد اقتصادی چغندر قند و عوامل موثر برآن، عوامل موثر در ایجاد تراکم مناسب، انتخاب روشهای مناسب کنترل علفهای هرز، آبیاری و کود سرک ارائه نمود.

سپس مهندس فروغي منش كارشناس و نماینده شركت تعاونی دانش بنيان توسعه گياهان زراعي ضمن توضیحاتی در مورد فعاليت هاي شركت، ارقام جديد توليدي توسط شركت را معرفي كردند.

در ادامه دکتر یوسف آبادی پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ضمن شرح کاملی از برنامه کاشت بذر چغندرقند در کشور، توضیحاتی در خصوص مدیریت مزرعه از زمان کاشت تا برداشت گفت:

 در توليــد محصولات كشاورزي، به كارگيري هر روشي كه منجر بـه كـاهش ميـزان مـصرف آب آبيـاري و سموم شيميایي به ازاي هر واحد از توليد محصول شود و به عبارتي كـارا يي مـصرف ايـن نهـاده هـا را افزايش دهد، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است . وی از عمده راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در زراعت چغندرقند را استفاده موثر از نزولات جوی ،

کشت به موقع ، مصرف آب بر اساس نیاز آبی در مراحل مختلف رشد و همچنین استفاده از روش ها و تکنیک های جدید از جمله توسعه کشت نشایی و پاییزه چغندر قند عنوان کرد.

در پایان مراسم، شرکت کنندگان از مزارع تحقیقاتی چغندرقند پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد که در آن ارقام ایرانی و خارجی در کنار هم کشت شده بود بازدید به عمل آوردند. همچنین

آقای پیریایی کشاورز پیشرو که اقدام به کشت رقم ایرانی شکوفا نموده بود در خصوص مزایای این رقم برای شرکت کنندگان در این برنامه توضیحاتی ارائه  و به سوالات چغندر کاران در این زمینه پاسخ داده شد.

ضمناً در بخش آخر برنامه توسط شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی از میهمانان و حاضرین با سرو نهار پذیرایی به عمل آمد.