ادامه خبر

روز مزرعه چغندرقند در استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، طبق هماهنگی های به عمل آمده ، روز چهارشنبه17 مهرماه سال 98 ، برنامه روز مزرعه چغندرقند توسط شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی و با همکاری موسسه تحقیقات چغندرقند، با حضورتعداد کثیری از کشاورزان پیشرو منطقه، کارشناسان جهاد کشاورزی، مدیران کشاورزی کارخانه های قند فریمان، شیرین، جان، جوین، نمایندگان ترویج استان و همچنین دکتر نوشاد مدیر کل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی و مزرعه آقای ولی مقدم از کشاورزان و چغندرکاران پیشرو در حومه شهرستان سرخس برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا دکتر کشاورز معاونت مرکز ضمن خیر مقدم سخنانی در ارتباط با اهمیت برگزاری روز مزرعه و فعالیتهای ترویجی بیان نمودند. سپس دکتر احمدی رئیس بخش تحقیات چغندرقند استان ضمن معرفی و برشمردن فعالیتهای انجام گرفته در بخش تحقیقات چغندرقند مطالبی در این خصوص ارائه نمودند. دکتر سلطانی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در رابطه با انتخاب روشهای مناسب کنترل علفهای هرز توضیحاتی ارائه دادند.

سپس مهندس فروغي منش كارشناس و نماینده شركت تعاونی دانش بنيان توسعه گياهان زراعي ضمن توضیحاتی در مورد فعاليت هاي شركت، ارقام جديد توليدي توسط شركت را معرفي و از مزایای ارقام داخلی و امکان رقابت این ارقام با رقمهای خارجی مطالبی را بیان نمودند.

در ادامه شرکت کنندگان ابتدا از مزارع چغندرقند در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان رضوی و سپس از مزرعه آقای ولی مقدم از چغندکاران منطقه که اقدام به کشت ارقام ایرانی شکوفا و آریا در کنار رقمهای خارجی نموده بود بازدید نمودند که در این بخش از برنامه مهندس شهبازی کارشناس و محقق سابق چغندرقند مشهد و آقای ولی مقدم توضیحاتی برای بازدیدکنندگان ارائه و به سوالات چغندر کاران در این زمینه پاسخ داده شد.