ادامه خبر

برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت سینجنتا

به گزارش روابط عمومی شرکت، در ادامه ارتباط با شرکتها و تولیدکنندگان بذر در خارج از کشور، در روز سه شنبه سی ام مهر سال جاری جلسه ای با حضور مدیر منطقه ای شرکت seed care از شرکتهای زیر مجموعه سینجنتا و نمایندگی این شرکت در ایران و هیات مدیره شرکت دانش بنیان و معاون پژوهشی موسسه در دفتر شرکت دانش بنیان برگزار گردید و ضمن بحث و تبادل نظر راجع به راههای برقراری فعالیت مشترک دو شرکت در زمینه فرآوری بذر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.