ادامه خبر

خلاصه ای از عملکرد کمی و کیفی ارقام تولیدی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در سال 1398
بر اساس گزارشات دریافتی از کشاورزان چغندرکار مناطق مختلف کشور و استقبال از کشت بذور تولیدی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، خلاصه ای از عملکرد کمی و کیفی ارقام تولیدی این شرکت در سال 1398 بر اساس انتخاب و اعلام زارعین در شرح جدول ذیل آمده است.