ادامه خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی
به اطلاع اعضای محترم تعاونی میرساند مجمع عمومی شرکت رآس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند واقع در کرج، بلوار شهید فهمیده، مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی تشکیل میگردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.