ادامه خبر

نشست هم اندیشی نمایندگان شرکت با مدیران کشاورزی کارخانه های قند استان خراسان رضوی و شمالی
به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، روز دوشنبه 14 بهمن ماه سال جاری، نشست هم اندیشی نمایندگان شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی و مدیران کشاورزی کارخانه های قند استان خراسان رضوی و شمالی، مدیران و کارشناسان شرکت سهامی زراعی اسلام آباد و خضری، با حضور مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی، به میزبانی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در شهر مشهد مقدس برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش دستاوردهای جدید شرکت در خصوص معرفی ارقام جدید و فرآوری بذر همچنین مباحث تخصصی در زمینه بذر چغندرقند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.