ادامه خبر

اخذ مجوز تولید بذر سبزی و صیفی در استان البرز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
به گزارش روابط عمومی شرکت، با پی گیریهای به عمل آمده، شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهی موفق به اخذ مجوز تولید بذر سبزی و صیفی ( گوجه فرنگی، خیار، فلفل، بادمجان و ملون ) در استان البرز گردید. بر اساس این مجوز که توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال صادر شده با رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعملهای فنی به این شرکت اجازه داده میشود تا در زمینه تولید بذر سبزی و صیف از بین ارقام مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران فعالیت نماید.