ادامه خبر

دکتر بازرگان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از خط تولید بذور سبزی و صیفی شرکت بازدید نمود

بازدید معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از گلخانه های تحقیقاتی شرکت

به گزارش روابط عمومی، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، روز سه شنبه مورخ 15 مهر ماه سال جاری، هیئتی متشکل از دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر سید باقر محمودی معاون توسعه منابع انسانی، دکتر ارژنگ جوادی معاونت پژوهشی، دکتر حمید نوشاد مدیر کل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان، دکتر طالقانی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند به همراه معاونین و تعدادی از محققین آن موسسه از گلخانه های تحقیقاتی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی واقع در شهرک گلخانه ای شهر جدید هشتگرد بازدید و از نزدیک با فعالیتها و خط تولید تهیه بذور هیبرید سبزی و صیفی که اخیرا توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی افتتاح شد بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر گوهری مدیر عامل شرکت توضیحاتی را برای بازدید کنندگان ارائه نمودند.