فرصت های شغلی

شرکت دانش بنیان گیاهان زراعی برای استان های مختلف کشت چغندرقند و کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و همچنین هندوستان،  پاکستان و افغانستان نماینده فعال می پذیرد.

 

 

داوطلب گرامی به منظور ارسال رزومه چنانچه قبلا در سایت ثبت نام انجام داده اید لطفا برای ورود اینجاراکلیک نمایید در غیر این صورت ابتدا ثبت نامنمایید

لطفا رزومه خود را ارسال نمایید