• مجید ولدان
  مجید ولدان مدیر عامل

  دکترای دامپزشکی
  تلفن: ۰۹۱۲۳۱۰۸۵۵۴

 • جواد گوهری
  جواد گوهری عضو هیئت مدیره

  دکترای زراعت

  تلفن: 09123609701

 • سید باقر محمودی
  سید باقر محمودی رئیس هیئت مدیره

  دکترای بیماری شناسی گیاهی

  تلفن: 09123085088

 • رحیم محمدیان
  رحیم محمدیان نایب رئیس هیئت مدیره

  دکترای زراعت – اکو فیزیولوژی

  گیاهان زراعی

  تلفن: 09122549029

 • محمد عبدالهیان نوقابی
  محمد عبدالهیان نوقابی عضو هیئت‌مدیره

  دکترای زراعت – اکو فیزیولوژی گیاهی

  تلفن: 09121610140

 • سید فریدون بنی صدر
  سید فریدون بنی صدر عضو هیئت مدیره

  کارشناس کشاورزی

  تلفن: 09121641539

 • سعید سیاری
  سعید سیاری بازرس

  کارشناس حسابداری

  تلفن: 09125684632