نمایندگی های شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی

استان

شهرستان

نمایندگی

تلفن تماس

خراسان
مشهد
شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد
051-38335452
05138335464
کرمانشاه
کرمانشاه
مهندس احسان اله الهیاری
09189326614
09128299103
همدان
اسدآباد
مهندس محمد طلایی
09361846364
لرستان
ازنا
مهندس بیرالوند
09165492838
09366069291
آذربایجان غربی
بوکان
شرکت مزارع سبز بوکان (مهندس مرزنگی)
09144818905
آذربایجان غربی
پیرانشهر