مجمع عمومی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برگزار شد

مجمع عمومی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برگزار شد پیرو اطلاع رسانی قبلی و آگهی دعوت و هماهنگی با اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان، جلسه مجمع عمومی شرکت از ساعت ۹ صبح روز [...]

مصاحبه مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی با خبرگزاری ایرنا

مصاحبه مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی با خبرگزاری ایرنا به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، دکتر گوهری مدیر عامل محترم شرکت در مصاحبه ای [...]

آگهی شرکت در مناقصه تهیه نرم افزار ساماندهی فعالیت های شرکت

آگهی شرکت در مناقصه تهیه نرم افزار ساماندهی فعالیت های شرکت به اطلاع میرساند شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نظر دارد جهت ساماندهی و اتوماسیون فعالیتهای خود از طریق تهیه نرم افزار [...]