در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و همچنین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/2/26 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اطلاح و تهیه بذر چغندرقند برگزار میگردد.