در اخبار و رویداد

به گزارش روابط عمومی شرکت، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده و در ادامه همکاریهای شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی با شرکت تولید بذر az-tohum کشور ترکیه و همچنین در راستای ارائه دستاوردها  و  توانمندیهای شرکت و تبادل اطلاعات علمی پژوهشی در عرصه بین المللی، همزمان با برگزاری نمایشگاه کشاورزی Agrotech در شهر آنتالیا در کشور ترکیه طی روزهای 2 الی 5 آذر ماه سال جاری، شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نمایشگاه مذکور حضوری فعال داشت.