در اخبار و رویداد

در ادامه بازدیدهای دوره ای از مزارع تحت کشت ارقام چغندرقند تولیدی شرکت، مهندس فروغی منش مدیر فروش بذر چعندرقند به همراه دکتر پدرام و دکتر عزیزی طی روزهای یکم و دوم خرداد ماه سال جاری ضمن بازدید از مزارع چغندرقند شهرستانهای ارومیه، نقده، میاندوآب و بوکان واقع در استان آذربایجان غربی با مراجعه به کارخانه های قند میاندوآب و نقده با مدیران بخش کشاورزی گفتگو کردند.