در اخبار و رویداد

بازدید مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرزازگلخانه ها تولید بذرهیبرید سبزی و صیفی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، روز 25 آبان ماه 1400،  جمعی از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرز شامل معاونت اقتصادی، مدیرتولیدات گیاهی و مدیریت شهرستان، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به همراه دکتر گوهری مدیر عامل شرکت از گلخانه های تولیدبذرهیبرید سیزی و صیفی  شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در گلخانه های تحقیقاتی تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی در هشتگرد بازدید به عمل آوردند.