در اخبار و رویداد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، روز پنج شنبه یکم اردیبهشت ماه 1401 مهندس بدرزاده معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان البرز به همراه دکتر گوهری مدیر عامل و دکتر محمودی عضو هیئت علمی شرکت، از فعالیتهای تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی در گلخانه های تحقیقاتی هشتگرد بازدید به عمل آوردند.