در اخبار و رویداد

بازدید مهندس تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه های جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت، با هماهنگی های به عمل آمده برای حمایت از تولید داخلی بذور هیبرید گلخانه ای و افزایش خوداتکایی تولید بذور هیبرید در کشور، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه سال جاری،  آقای مهندس تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی به همراه خانم دکتر فتاحی فر معاون دفتر ، از گلخانه تولید بذر هیبرید خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی در شهرک گلخانه ای هشتگرد بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ضمن تاکید بر حمایت از بومی سازی تولید بذور هیبرید گلخانه ای در کشور، مقرر گردید که به منظور ترویج و ارزیابی بذور گلخانه ای تولید شده شرکت دانش بنیان مذکور  توسط بهره برداران گلخانه ای، نسبت به برگزاری وبینار آموزشی توجیهی فعالیت ها و بذور هیبرید تولیدی شرکت مذکور و هماهنگی های لازم با استانها و بهره برداران گلخانه ای اقدام گردد.