در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، روز پنج شنبه 25 خرداد 1402 نمایندگان بانک کشاورزی استان البرز آقایان مهندس هاشم زاده رئیس بانک کشاورزی شعبه هشتگرد، مهندس رستم پور کارشناس اعتباری نظارت بر طرحها، مهندس داوودی مدیر اعتباری و سرکار خانم لطفی مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی از گلخانه های تحقیقاتی شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی واقع در شهرک گلخانه ای هشتگرد بازدید نمودند. در این برنامه دکتر عبدالهیان و مهندس بنی صدر از اعضای هیئت مدیره شرکت توضیحات لازم را برای بازدید کنندگان ارائه نمودند.