در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، در ادامه گسترش همکاریهای بین المللی شرکت، روز سه شنبه مورخ 22 فروردین، آقایان الکساندر مدیر بخش بذر و آقای قربانوف کارشناس شرکت زملیاکوف  منطقه ورانش کشور روسیه از شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی بازدید و  ضمن برگزاری جلسه ای در خصوص همکاریهای مشترک  مباحثی را بیان نمودند. لازم به ذکر است  نمونه هایی از  ارقام چغندرقند، کلزا و سبزی و صیفی جهت ارزیابی به منظور  صادرات در آینده به کشور روسیه در اختیار نمایندگان طرف روسی قرار گرفت.