در اخبار و رویداد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، روز مزرعه چغندرقند روز سه شنبه ۲۱ تیر ماه سال جاری در استان آذربایجان غربی در محل ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان میاندوآب برگزار شد.
این مراسم که با حضور تعداد ۷۵ نفر از کشاورزان پیشرو، کارشناسان و مدیران کشاورزی کارخانه های قند میاندوآب، مهاباد، پیرانشهر، خوی، نقده و همچنین کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی و اداره ترویج شهرستان، دکتر پدرام عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی و همچنین رییس و معاونین مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان میاندوآب برگزار شد، رییس مرکز، دکتر عزیزی محقق بخش تحقیقات چغندرقند استان و مهندس فروغی منش مدیر فروش بذر چغندرقند شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برای حاضرین سخنرانی نمودند، در ادامه، شرکت کنندگان از آزمایشات مقایسه ارقام چغندرقند و همینطور از مزارع ارقام چغندرقند تولیدی شرکت بازدید به عمل آوردند.