در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، روز سه شنبه ۱۰ خرداد ماه سال جاری، نشست تخصصی فعالان عرصه کشاورزی و صنایع مرتبط ایرانی با هیئت تجاری و فعالان عرصه کشاورزی و صنایع غذایی کشور سوریه و با حضور رئیس و اعضای اتحادیه اتاق های کشاورزی سوریه، توسط اتاق بازرگانی ایران و سوریه با همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد.
در این جلسه دکتر گوهری مدیر عامل و دکتر عبدالهیان مدیر واحد سبزی و صیفی شرکت حضور یافته و توضیحات لازم در خصوص معرفی و توانمندیهای شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برای شرکت کنند گان ارائه گردید.