اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساند، مجمع عمومی سالیانه شرکت تحت عنوان: مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) و همچنین [...]

بازدید مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرزازگلخانه ها تولید بذرهیبرید سبزی و صیفی

بازدید مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرزازگلخانه ها تولید بذرهیبرید سبزی و صیفی   به گزارش روابط عمومی شرکت، روز 25 آبان ماه 1400،  جمعی از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرز شامل [...]

ویروس خطرناک در کمین قطب تولیدکننده گوجه‌فرنگی خارج از فصل

ویروس خطرناک در کمین قطب تولیدکننده گوجه‌فرنگی خارج از فصل به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، با توجه به پیدایش بیماری ویروسی (روگوز) محصول گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های تحت [...]

بازدید مهندس تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه های جهاد کشاورزی

بازدید مهندس تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه های جهاد کشاورزی به گزارش روابط عمومی شرکت، با هماهنگی های به عمل آمده برای حمایت از تولید داخلی بذور هیبرید گلخانه ای و افزایش خوداتکایی تولید بذور [...]

حضور شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نمایشگاه فناورانه

حضور شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نمایشگاه فناورانه شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی به گزارش روابط عمومی شرکت، بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده توسط دفتر معاونت علمی و فناوری [...]

برگه 1 از 3