در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، با توجه به تصمیمات جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، دوره آموزشی مهارتی ویژه کارشناسان چغندرقند استان با هدف ارائه یافته های جدید، روز سه شنبه ۲۵ مرداد ماه در محل سالن رشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی واقع در شهر مشهد با میزبانی و حمایت مالی شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی و با حضور نمایندگان کارخانه های قند تربت حیدریه، تربت جام، چناران، جوین، شاهرود، شیروان، شیرین، فریمان، قهستان، نیشابور و همچنین شرکتهای سهامی زراعی خضری، اسلام آباد، نیل آباد و شرکت کشاورزی رضوی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این دوره دکتر احمدی، دکتر یوسف آبادی، دکتر رضایی، دکتر محمدیان، دکتر سلطانی از موسسه تحقیقات چغندرقند مهندس فروغی منش به نمایندگی از شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برای حاضرین سخنرانی نمودند.