در اخبار و رویداد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت ، در ادامه روند معرفی و ارائه فعالیتها و توانمندیهای شرکت و حضور در نمایشگاههای مرتبط، طبق هماهنگیهای به عمل آمده ، این شرکت در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکتهای تعاونی برتر کشور که توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از روز ۵ لغایت ۸ تیر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میگردد حضور دارد.
بر این اساس، روز یکشنبه ۵ تیر ماه همزمان با افتتاحیه نمایشگاه مذکور، غرفه شرکت دانش بنیان توسط بازدیدکنندگان و علاقمندان و جمعی از مسئولین وزارت تعاون به همراهی دکتر مسکنی معاونت محترم وزارت تعاون مورد بازدید قرار گرفت و توضیحات مربوطه توسط نماینده شرکت، دکتر عبدالهیان به بازدید کنندگان  ارائه گردید.