در اخبار و رویداد

حضور شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نمایشگاه فناورانه

شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت، بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده توسط دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و دفتر فناوری و نوآوری ایران، در حوزه ارائه فعالیتهای انجام گرفته توسط شرکت های دانش بنیان به منظور آشنایی و مشارکت آنها با یکدیگر و همچنین ارائه نوآوری ها و انتقال دانش فنی نمایشگاهی یک روزه در محل نمایشگاههای دائمی بین المللی تهران روز چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی نیز با ارائه دستاوردها و توانمندیهای علمی پژوهشی خود حضوری پر رنگ داشت. لازم به ذکر است در طول برپایی نمایشگاه مذکور غرفه این شرکت توسط برخی مسئولین و علاقمندان مورد بازدید قرار گرفت.