در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، روز چهارشنبه 8 آذر ماه سال جاری یک دوره آموزشی توسعه کسب و کار با حضور آقای دکتر کامران صحت مدرس دوره و با حضور نمایندگان استانی شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برگزار شد. همچنین در این جلسه دکتر ولدان طرحهای الگویی پیشنهادی شرکت جهت همکاری نمایندگان استانی را ارائه نمودند.