در اخبار و رویداد

بنا بر گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، روز مزرعه چغندرقند در استان کرمانشاه روز یک شنبه ۲۶ تیر ماه سال جاری در روستای نظرآباد سراب نیلوفر و در محل مزرعه آقای چوپانی از کشاورزان نمونه منطقه برگزار شد.
این مراسم که با حضور پرشور تعداد ۶۰ نفر از کشاورزان پیشرو، کارشناسان و مدیران کشاورزی کارخانه های قند اسلام آباد، بیستون و …. برگزار شد، دکتر جلیلیان رییس بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات ‌کشاورزی استلن کرمانشاه، ضمن خیر مقدم مطالبی را در خصوص چگونگی نحوه انتخاب بذر با توجه به شرایط منطقه و زمین مورد کشت، روشهای مدیریت صحیح مزرعه، تغذیه و …. مطالبی را برای حاضرین ارائه نموده و در پایان به سئوالات تعدادی از کشاورزان پاسخ دادند، سپس مهندس فروغی منش مدیر فروش بذر چغندرقند شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، ضمن معرفی شرکت و ارقام تولیدی توسط شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، از خصوصیات بذور جدید تولید شده برای حاضرین سخنرانی نمودند، در ادامه، شرکت کنندگان با حضور در مزرعه از نزدیک با رقم ” دنا ” که در مزرعه آقای چوپانی در سطح ۷ هکتار کشت شده بود بازدید نمودند. آقای چوپانی کشاورز پیشرو منطقه ضمن توضیح خصوصیات بذر ایرانی به کشاورزان و بازدید کنندگان توصیه به استفاده از بذور ایرانی نموده و اظهار داشت با توجه به قابل رقابت بودن بذر ایرانی با بذر خارجی، سال آینده سطح زیر کشت بیشتری به بذر ایرانی اختصاص خواهد داد.