در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، پیرو اطلاعیه های قبلی و آگهی دعوت و هماهنگی با اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان البرز، جلسه مجمع عمومی عادی ( نوبت اول ) و همچنین مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، از ساعت 10 صبح روز سه شنبه  24 آبان 1401، در زمان مقرر و با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگان اداره تعاون در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار گردید. در این جلسه، هیئت مدیره ضمن ارائه گزارش فعالیتهای شرکت طی سالهای 1399 لغایت 1401، برنامه ها و خط مشی آتی شرکت را برای اعضا تشریح نمود. در ادامه از اعضاء جهت انتخاب هیئت مدیره جدید به مدت سه سال و همچنین بازرس برای یکسال رأی گیری به عمل آمد و در پایان با نظارت نمایندگان اداره تعاون و هیئت رئیسه جلسه، افراد منتخب مشخص و معرفی گردیدند. لازم به ذکر است شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی در سال ۱۳۹۲ با عضویت همکاران اعضای هیئت علمی و کارشناسان شاغل در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند تاسیس و به ثبت رسیده است.