در اخبار و رویداد

مجمع عمومی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برگزار شد

پیرو اطلاع رسانی قبلی و آگهی دعوت و هماهنگی با اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان، جلسه مجمع عمومی شرکت از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ 13/11/1400، در زمان مقرر و با حضور اعضاء و همچنین رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سالن قره باغی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند تشکیل گردید. در این جلسه هیئت مدیره ضمن ارائه گزارش فعالیتهای شرکت طی سالهای 99 لغایت 1400، برنامه ها و خط مشی آتی شرکت را برای اعضا تشریح نمود. در ادامه از اعضا جهت انتخاب بازرس رای گیری به عمل آمد. لازم به ذکر است شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی در سال ۱۳۹۲ با عضویت همکاران اعضای هیئت علمی و کارشناسان شاغل در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند تاسیس و به ثبت رسیده است.