در اخبار و رویداد

مصاحبه مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی با خبرگزاری ایرنا

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، دکتر گوهری مدیر عامل محترم شرکت در مصاحبه ای گفتگو محور به تشریح فعالیتها و اقدامات انجام شده و خدمات قابل ارائه به بخش کشاورزی کشور در شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی پرداخت. لینک کامل این گفتگو از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

https://www.irna.ir/news/84617790/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2