در اخبار و رویداد

بنا به اعلام واحد سبزی و صیفی شرکت، نشاء گوجه فرنگی رقم A-Z-016 F1 مناسب کشت در فضای باز آماده فروش می باشد. جهت هماهنگی و تهیه نشاء مورد نیاز می توانید با مدیریت فروش آقای دکتر عبدالهیان و یا دفتر شرکت با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

مدیریت فروش  09121610140

دفتر شرکت   02632751982