در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، در راستای گسترش ارتباطات بین المللی و توسعه صادرات محصولات تولیدی شرکت به خارج از کشور، تعدادی از ارقام چغندرقند تولیدی شرکت به کشور روسیه ارسال و در کنار ارقام خارجی در منطقه ورانش روسیه توسط شرکت زملیاکوف در یک آزمایش مقایسه ارقام تحت کشت قرار گرفتند.